Returrett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser 6 . Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til Selger selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen har ikke angrerett dersom den samlede kontraktssummen inkludert frakt- og tilleggskostnader som kjøperen skal betale er under 300 kr.

Kjøperen må gi Selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til Selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selger er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag Selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Selgers rådighet forutsatt at varen er i foreskreven stand.

Kjøperen må betale kostnadene for returforsendelsen og kjøperen har risikoen for transporten tilbake til Selger.

Kjøperen kan undersøke produktet før kjøperen angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Selger i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til Selger i originalemballasjen med mindre dette ikke er mulig på grunn av pakningens art.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres (herunder glass og tallerkner) eller alle andre varer hvor forseglingen er brutt.